oto-lamen1

За О.Т.О

МИР,ТОЛЕРАНТНОСТ,ИСТИНА

ДО ВСИЧКИ,КОИТО СЕ ИНТЕРЕСУВАТ:

ПОЗДРАВИ

ПРАВИ КАКТОТО ВОЛЯТА ТИ ПОВЕЛЯВА-ТОВА Е ЦЕЛИЯТ ЗАКОН

93 93/93

ordo-templis-logo

КАКВО Е О.Т.О

ОТО е абревиатура на Ордо Темпли Ориентис- Орден на Източния Храм,Орден на Темплиерите от Ориента и т.н …

Това е парамасонско сдружение,което има за цел да развива,обучава в магията и насърчава съзна нието на Новия Еон,този на Хор.

thoth_crowley-tarot-freida-harris

Създадено е миналия век от няколко видни немски индустриалци и масони-Карл Келнер,Теодор Ройс и др. Теодор Ройс е бил последовател също така на възродената ложа на Баварските Илюминати.

illuminati

Целта им е била да създадат магически орден,базиран на най-високите масонски степени на Обредите на Мемфис и Мизраим,които да …“учат на розенкройцерските доктрини на Херметичното Братство на Светлината“.Или с други думи още един вариант на Херметичния орден на Златната Зора,създадена от Макгрегър Мадърз и Уин Уескот.

Но всичко се променя до появата на Алистър Кроули. До момента той е бил член на Херметичния Орден на Златната Зора,но напуска,защото изпада в конфликт с членовете му,заради неговите магически сексуални практики.Започва да публикува собствените си трудове и на тях се натъкват Келнер и Ройс.До този момент членовете на ОТО и Кроули не са имали никакъв контакт.

Ройс и Келнер виждат в неговите трудове най-ревниво пазените тайни на ОТО ордена,а и доста от масон ските символи,които „не е трябвало да виждат бял свят“.Решават,че някой ги шпионира,едва ли не и

започва да издава тайните.Но колко странно е било, като са разбрали, че Кроули не е имал нищо общо с тях и всъщност е публикувал „своите прозрения“.

Та те нямали избор,освен да го поканят.И така ОТО се превръща в „един орден създаден през Стария Еон,но приема и развива идеите на Новия“.

Степените на израстването в ОТО са подобни,ако не и същите като тези на масонството.По един или друг начин те са си останали свързани.Докато във средите на масонството жени не се приемат,то във парамасонските ордени (като Източна Звезда например)това не е така.Такъв е и случаят с ОТО. Има много жени,които членуват в ОТО.А ми е известно,че има много масони членуващи в ОТО.

lamen

Ето и степените:

Трета Триада-Човекът на Земята 0.Минервал

I.Мъж и Брат/Жена и Сестра

II.Магьосник

III.Майстор магьосник

IV.Перфектен магьосник и съдръжник на Свещената Кралска свита на Енох

V.Принц на Йерусалим.

 

Извън всички триади Рицар на Изтока и Запада
Втора Триада :Любовникът V. Суверен Принц на Розата и Кръста и Рицар на Пеликана и Орела.Рицар на Червеният Орел и Член на Сенатът на Рицарите-Херметици

VI.Виден Рицар-Темплиер на Ордена на Кадош и Спътник на Светият Граал.Командир на Великите Инквизитори и Член на Великият Трибунал.Принц на Царската Тайна.


VII. Теоретик и Твърде Виден Суверен,Велик Инспектор,Маг на Светлината и Свещеник на Ecclesia Gnostica Catholica.Велик майстор на Светлината и Инспектор на Обредите и Степените.

Първа Триада :Отшелникът VIII. Перфектен Папа на Илюминати.
IX. Посветен в Светилището на Гнозиса
X. Най-Свят Крал
XI. Посветен в 11та степен-тази степен е техническа и няма отношение към основния план на Ордена.
XII. Най-върховен Брат и Външна глава на Ордена

4colorlamen