За Камп Кхефра

КАМП КХЕФРА – КОИ СМЕ НИЕ И КАКВА Е НАШАТА МИСИЯ

Хефера камп е създаден през 2015г. и е единственото в този момент действащо официално тяло като упълномощен клон на О.Т.О. за България.

Това е първият камп, който възниква на територията на страната след разформироването на софийският IVNV camp (а.к.а. ИУНУ стан) през средата на 90-те.

Хефера е древен египетски бог, една от формите на Слънцето (на изгряващото Слънце), изобразяван като Скарабей или човешка фигура с черна глава с формата на Скарабей. На български език се среща най-често под името Хепри, но ние запазваме начина, по който е споменат в Книга на Закона (Liber AL vel Legis). То е производно от египетската дума Khepher, произнасяна като „Kheffer“, „Kheper“,“Khepri“ и др., което означава „променям“, „преобразувам“, „превръщам“ „развивам се“, „разгръщам се“, „идвам в съзнание“, „извеждам отвъд“, „съществувам“, „създавам“. В тези думи се разкрива смисълът на неговия образ – както бръмбарът Скарабей, излизащ от земята, търкаля малката топка тор, така Хефера извежда Слънцето, от небето през нощта към хоризонта на новия ден. Хефера представлява безсмъртието на соларната енергия и е символ на постоянно възраждащият се живот.

Кампът е най-малкото тяло на Ордена и обикновено дейностите му не включват провеждане на инициации. Те се осъществяват в близък до кампа оазис, посредством съдействието на кампа.

Заинтересованите кандидати могат да се обърнат чрез формата за контакти.

kamp-khephera-history