il_fullxfull-659600668_nc6m

Телема

Основи на Телемитската Космология

Автор: Марсий

Превод:Fra. Setnakt

При изпълнението на магически ритуали, телемитите се обръщат към енергиите на различни Богове и Богини. Това може да се стори странно на хора, които досега не са се занимавали с магия. Повечето от хората в западните общества са възпитавани така, че те или вярват в един всевиждащ и всесилен Бог, или са убедени, че никакви богове не съществуват. Но защо ние персонифицираме тези сили именно като Богове и Богини? Много просто, защото на нас ни е много по-лесно да свържем с тях по този начин, отколкото да гледаме на тях и да ги усещаме като хора, който се опитват да комуникира със законите на природата. С тях може да се поспори на академична позиция, но така или иначе вие не можете да имате сексуален акт или задушевни беседи с уравнения.

За днешното мнозинство от хора, обръщението към Боговете и Богините от древните традиции, може да изглежда странно. Затова в началото на вашия магически път, вие трябва да изработите за себе си правилно обяснение – защо правите това.

Съществуват ли в действителност Юпитер, Венера, Тот-Хермес, към които вие се обръщате в своите призовавания? Възможно, най-добрия отговор да бъде следният: аз не зная, но Вселената ръководи себе си, така, че все едно съществуват. Ако в началото, това ни изглежда трудно, отнасяйте се към ритуала, просто като към драматическо действие. Ако всички актьори играят добре, тогава пиесата ви улавя целия и в този момент на вас не ви пречат мислите, че актьорите обичат и умират „наужким“. Позволете на себе си да бъдете толкова силно обхванати от своята магическа работа.

Основните Богове и Богини, които фигурират в телемитската традиция, са заимствани от религиите на древните египтяни. Въпреки, че, безспорно, в Телема може (и трябва) да се призоват боговете от различни пантеони (шумерски,  гръцки, римски, и т.н.). За това трябва просто добре да се разбират техните роли и правилното съотношение между тях. Народите, навсякъде различаващи се по своята култура, имат богове с подобни функции. Например, египетският бог Тахути (Тот) е близък до гръцкия Хермес и римският бог с Меркурий. А гръцкия Зевс и римския Юпитер приличат на славянските Перун и Перкунус от балтийските митологии.

            Но за поговорим по-подробно за основните Богове на телемитския пантеон. Основното телемитско Божество се явява египетската богиня Нут. Тя е богиня на безкрайното пространство, на космоса. Нейният символ е голо женско тяло, което представлява нощното небе, извито над земната повърхност. Нут олицетворява Великата Майка на всички неща, които са били, са и ще бъдат. Нашите души са звездите на нейното тяло, и затова, както е казано в 60-ти стих на първата глава на Книга на Закона, символа на Нут е Пентаграмата, пламтящата звезда. В определен смисъл може да се каже, че всяка магия трябва да бъде посветена на Нут, затова, че тя съдържа в себе си всички мислими възможности. Гледайки към нощното небе, ние можем да почувстваме съединение с нашата Богиня, да почувстваме себе си като нейни синове или дъщери. Ето какво е казал известния астроном и писател Карл Саган „Всички ние сме направени от звездна материя“.

            ГГлавната телемитска светиня се явява Стелата на Откровението, погребалния скрижал на Анх-аф-на-хонсу, жреца на Менту, който е живял във Тива, през времето на XXV-та династия на древен Египет (около 725 пр. н.е.), която сега се пази в музея в Кайро. Именно тази стела, отбелязана с номера 666, е открила на Алистър Кроули в 1904 година пътят към новият свят, откъдето при него дошъл Айваз – Светият Ангел-Хранител на новият Еон на Хор, даряващ Книга на Закона.

stelae_of_ankh-af-na-khonsu

Стелата на Откровението играе много голяма роля в телемитската магия. Това е талисман, който действа като врата за проявлението в този свят на потока на телемитската магическа енергия. Всички телемитски храмове трябва да имат копие на тази Стела на изток, разположено на олтар или на стената. Ако вие сте приели посвещение в Орден, вие трябва да се сдобиете с копие на Стелата на Откровението в естествен размер от един от магазините или да се опитате да я направите сами. В колодата карти Таро, разработени от Алистър Кроули и лейди Фрида Харис, също има карта символизираща Стелата на Откровението. Това е XX-ти Аркан (Еон).

thoth_crowley-tarot-freida-harris

Както пише Алистър Кроули в Книга на Тот, тази карта „трябва да бъде адаптация на Стелата на Откровението. Около всички горни части на картата се протяга тялото на Нут, звездната богиня, символ на неограничените възможности. Нейният съпруг – Хадит, вездесъщата точка на зрението, единствената философски обоснована концепция на Реалността. Той се изобразява като огнено кълбо, представляващо вечната енергия; крилатото кълбо демонстрира неговата сила да се движи. От брака на тях двамата се ражда детето-Хор“.

В Стелата на Откровението Нут е изобразена в своето класическо положение, прието в древен Египет: тя се прегъва надолу в горните части на Стелата и по такъв начин символизира нощното небе, което обкръжава всички неща. В Колодата на Тот може да се намери още едно изображение на тази Богиня.

14962216_10153911005097536_452052242_n

Кроули пише: в XVII-ти Аркан (Звездата) „е изобразена Нут, нашата Звездна Господарка. За да разберем напълно последната фраза е необходимо да вникнем в първата глава на „Книга на Закона“. Фигурата на Богиня е показана в проявление, а не като обкръжаваща небесното пространство в XX-ти Аркан, където Нут се явява чисто философска идея – постоянна и многообразна. В настоящата карта тя в ясен образ е персонифицирана като човекоподобна фигура“. Изучаването и съсредоточаването в тази карта също така помага по-добре да се разбере природата на Нут, внасяйки нейното присъствие в своя живот, да разберем, че тя ражда живота и всички неща в нашата Вселена, да почувстваме нейната любов и красота, привличащи ви към нея.

Вторият основен Бог на телемитския пантеон – това е Хадит, съпруг и допълнение на Нут. Ако Нут е потенциала, то Хадит е проявлението; Ако Нут е материята, Хадит е движението; ако Нут е Космос, то Хадит е Време. Нут е безкрайно голяма, Хадит – безкрайно малък. Хадит е всичкото движение и енергия на Вселената, скритото невероятно количество сила във всеки атом. Колко ли от нея е скрита в цялата Вселена?! Но същата тази енергия се таи и във всеки от нас. Защото Хадит е „пламакът, който горе в сърцето на всеки човек и в центъра на всяка звезда“.

Извършвайки поклонение към Нут, ние може да се обърнем към нощното небе, а на Хадит е невъзможно да се поклоним. „Защото поклонника съм аз“, казва той за себе си в Книга на Закона (II:8). С други думи – той е Бог, който ни вдъхновява да извършим поклонение. Когато ние се покланяме на Нут, тогава чувството на страх и удивление, пронизващи телата ни, са проявление на Хадит, който се намира вътре в нас. „Ако аз вдигна главата си, тогава аз и моята Нут сме едно.“ Затова, когато успешно извършим някое магическо действие – вие не се покланяте на Хадит, той ви изпълва, и вие се отъждествявате с него. На Стелата на Откровението Хадит е изобразен като горящо кълбо енергия, летящо под тялото на Нут.

Третият Бог на телемитския пантеон, това е детето на Нут и Хадит – Бог Хор, чието пълно име е Ра-Хор-Хут. На Стелата той е изобразен като човек с мъжко тяло и глава на ястреб. Хор се явява същество, което въплъщава в себе си активната енергия на телемитската магия. Той се асоциира със Слънцето, с енергията на всички огнени неща. Хор седи на трон и в ръката си държи жезъл, символизиращ неговата власт. Това обозначава, че началото на времето неговото управление е настъпило. В телемитския пантеон Хор изпълнява ролята на своеобразен „разрушител“ на предишния Еон. За него няма време, да се обръща внимание на традиционните моралните ценности на човешкото общество. „Нека няма милост; проклети да са, които жалят! Убивайте и измъчвайте; без пощада; стъпчете ги! (Книга на Закона III:18). На много хора, чието възпитание се основава на религиите на стария Еон (и не само християнството, но, например и будизма) им е трудно да приемат Богове с такива разрушителни аспекти, но те са необходими. Наистина, за да се създаде нещо ново, е необходимо да се унищожи старото. Даже купувайки книга, самите ние се съгласяваме с гибелта на живи същества – дърветата, от които е направена хартията за тези книги.

По същество, всяка промяна е свързана с разрушение. Вие унищожавате вашата индивидуалност, състояща се от стари стереотипи, дори сега, като се стремите да придобиете нови знания. За да станете телемит, вие нужна не само храброст, но и в известна степен жестокост. Вие отсичате от себе си всичко това, което ви пречи да намерите своята Истинска Воля. И, разбира се, завинаги следва да помните, че последния етап на пътя на вашата инициация, настъпва тогава, когато ние напълно пренасяме себе си в жертва, отдавайки цялата си кръв в Чашата на нашата Господарка Бабалон. Това е пътят на Ра-Хор-Хут и пътят на Телема.

В лице с Ра-Хор-Хюит стои човек, облечен леопардова кожа, което обозначава принадлежността му към жреческото съсловие. Това е Анх-Аф-на-Хонсу, бившия жрец от епохата на XXVI-та египетска династия, който Кроули счита за свое въплъщение. В по-общ смисъл, той представлява всички ученици, всички магове, които работят за телемитския магически поток.

Важно е да се отбележи, че главата на този свещеник се намира на същото ниво, където е и главата на Бог Ра-Хор-Хут. На повечето древни религиозни изображения, изобразените божества са във вид на огромни фигури, възвисяващи се над хората, които стоят пред тях на колене и смирено се молят за милосърдие. Магьосниците-телемити не стоят на колене, за да се обърнат към Боговете с молби. Ние се обръщаме към нашите богове като към равни, ние говорим с тях непосредствено, проявявайки дължимото уважение на техните знание и мощ.

Телема не е религия, която обезпечава удобно средство за спасение на света от неговите проблеми, това е система на светоглед, помагаща ни да живеем пълнокръвен живот на този свят, самостоятелно справяйки се с неговите трудност, да ги преодоляваме и да променяме нашият свят, така, че да го усъвършенстваме като място за живеене. Именно, за да направим всичко това, ние се нуждаем от мощта и енергията на нашият бог – Ра-Хор-Хут. Неговата мощ и енергия може да се сравни с мощта и енергията на Слънцето иля блясъка на острото лезвие на меча. Това е Бог на войните, но това е и Богът на вечния живот. Той ни дава радостта да бъдем живи и да участваме в дивия и безгрижен танц на Вселената, като свободна и ярка личност.

Четвъртият Бог на телемитския пантеон е Хор-Па-Краат – брат-близнак на Ра-Хор-Хут. Но ако Ра-Хор-Хут олицетворява изходящия поток на енергията и мощта, то Хор-Па-Краат – това е вътрешната енергия. Той е бог на тишината и вътрешните сили. Обикновено него го представят като дете, седящо на цветето на Лотуса и смучещо палеца си. „Хор-Па-Краат – това е фактически, пасивната страна на неговия близнак Хор“, – пише Алистър Кроули. Но той също олицетворява четвъртата сила на Сфинкса – Мълчанието. „За нас, стремящите се да увенчаем с тази сила на нашата Работа, изключително важно е да достигнем неговата невинност в цялостната и пълнота. Картата Таро, свързана с това божество е нулевия Аркан (Глупака). По-традиционното невидимо негово изображение е поставено на XX-ти Аркан (Еон). „Половината на името Херу-Ра-Ха носят имената Ра-Хор-Хут и Хор-Па-Краат“, е казано в Книга на Закона (III:35). Заедно Ра-Хоор-Хут и Хор-Па-Краат образуват двойното божество Херу-Ра-Ха, чието число е 418, съответстващо на АБРАХАДАБРА, Словото на Новият Еон.   

Хор-Па-Краат е невидим и затова не е представен на Стелата на Откровението. Той е Бог на Мълчанието и затова няма своя собствена глава в Книга на Закона. Също така, важно е да се помни, че Айваз, продиктувал цялата тази книга на Алистър Кроули е бил посланик на Хор-Па-Краат. Той е Богът, най-близък на телемитите. Затова е толкова важно да се изучат неговите изображения и Божествени форми.

Като начало старателно изучете картите Таро на Тот с изображението на Хор-Па-Краат. Изследвайте достъпните ви негови древноегипетски изображения в музеите или в книгите. След това, вие самите се опитайте да приемете тази Божествена форма. В своята книга „Абрахадабра“, Родни Орфеус (Rodney Orpheus) прилага следния метод, като начин за достигане на това:    

Отначало седнете в асана, която сте избрали и редовно практикували (но ако вие все още не сте имали подобни практики, и ако сте нетърпеливи и искате бързо да пробвате всичко наведнъж, тогава пристъпете към работа). Затворете очите си и дишайте бавно и дълбоко. Вдигнете палеца си, поднесете го към устните си перпендикулярно и леко го притеснете върху тях. Започнете да визуализирате своето тяло като тялото на голо момче. Представете си, че косата ви е вързана до ухото (ако имате дълга коса – направете го наистина преди началото на практиката). Вие седите върху голямо цвете лотос, което бавно плува по повърхността на голяма река. Тази река е Нил, източникът на плодородие за Земята. На бреговете вие можете да видите пирамиди, осветени с ярка слънчева светлина, вие чувствате, че тя се спуска към вас, изпълвайки тялото ви с топлина и жизненост. На повърхността на Нил ви се изпречват крокодили, който са готови да се хвърлят върху вас, но те не могат да ви достигнат, тъй като от всякъде сте защитени от сияещо синьо-черно яйце, което напълно обкръжава тялото ви. Това е Яйцето на Духа, и то е толкова тъмно, че поглъща цялата енергия отвън и съхранява вашата собствена натрупана енергия вътре във вас, за да има винаги в случай на необходимост. Вие сте мъничко детенце, което се намира в матката на нашата Всеобща Майка Нут; тя ще ви насочва и защитава. Стойте в тази Асана в течение на няколко минути, усещайки как енергиите на Хор-Па-Краат ви изпълват, чувствайки как вашата аура, сега усилена, ви защитава от всякаква напаст, каквато може да ви се случи в други дни. И когато вие самите почувствате, че е време, бавно започнете да се връщате в своето собствено тяло, в този мир, узнавайки себе си. После силно плеснете с ръце. Звука на плясъка, заедно с острото усещане в пръстите ще ви помогнат да се върнете на земята. После станете и тропнете с крака няколко пъти. Ето, че инвокирахте телемитски Бог!

Този ритуал може да ни се стори много прост и в действителност е така. Също така, както смята Родни Орфеус, това упражнение е много полезно за начинаещо телемити, тъй като то включва в себе си навици за релаксация, концентрация, визуализация, постигане на защити и магически сили. Затова, по мнение на автора, то спокойно може да бъде добавено към вашите ежедневни йога практики.

В заключение трябва да се отбележат още две телемитски божества, заимствани от Кроули не от египетската, а от християнската митология. Това е Терион (гръцката дума за „звяр“) и Бабалон (аналогът на Вавилонската Блудница). Тях ги няма на Стелата на Откровението, но те са изобразени на XI-ти Аркан на Таро (Сласт). Тези Божества не се явяват толкова универсални и космически, колкото е описано по-горе. Те са „приземени“ и затова са близки с нас.

lusta

Бабалон, показана на картата „Сласт“, това е богинята на всички удоволствия. Тя е известна също така като Девствената блудница: „аз съм проститутка и аз съм свята“. Проститутката, тъй като приема и държи в себе си всички неща, девственица, защото винаги съхранява своята вътрешна чистота. Тя показва, че телемитите не са длъжни да вървят по пътя на аскетизма, да отстраняват себе си от външния свят, от идеите и чувствата на другите хора, но са длъжни да се стараят да се обединят с всички тях чрез силата на любовта. Бабалон носи в своята ръка Светия Граал, бокалът, напълнен с „кръвта на Светците“, с други думи, мощта на всички тези, които използват нейната магия. Ние можем да пием от този бокал и, по този начин, да се приобщим с енергията на Телема.

Звярът, който язди Бабалон – това е Терион, неокованата сила на природата, мощта на дивото животно, която се крие вътре в нас. Той е също тясно свързан със Слънцето-Тифарет, тъй като Слънцето е източник на мощта на природата. Звярът е изобразен с много глави, за да се покаже. Че той се проявява по много начини: чрез сексуалността, чрез насилието, чрез глада, чрез всички желания на вашето тяло.

Бабалон управлява Терион. Това е символ на това, че когато любовта се насочва към изпълнение на желанията, тялото поддържа духа. Те и двамата са много физически божества. За разлика от религиите на миналия Еон, учещи, че това тяло е мръсно, грешно и, в името на спасението на човека, всичките му желания трябва да бъдат аскетски умъртвени, ние, телемитите, считаме, че желанията на тялото се явяват чисти и святи и, че тези желания ни поддържат нас и правят нашият живот по-ярък. „Бъди силен, о човеко! Похотлив бъди, наслаждавай се на всичко чувствено и екстатично; не бой се, че Бог някой си ще те отрече за това“. (Книга на Закона II:22).   

Използвана литература:

„Abrahadabra“, Rodney Orpheus (1995)

Книга на Тот, Алистър Кроули