enlightenment-pic

Liber Samekh

LIBER SAMEKH

Theurgia Goetia Summa (Congressus Cum Daemone) sub figurâ DCCC е ритуал който е бил изпълнен от Кроули за придобиването на Знанието и Диалога със Свещеният Ангел Хранител по време на изпълнението на операцията на Свещената магия на АБРАМЕЛИН МАГА.

Подготвен през година XVII, когато Слънцето беше във Дева, на мястото известно като Телемитско Абатство в Чефалу от Звяра 666 във услуга на Брат Проградиор .

Официална публикация на A.’.A.’.(Аструм Аргентум), Клас Д за степента Адептус Минор.

1.Застанете прави и кажете:HECAS HECAS ESTE BIBELOI

2.Кажете

Призовавам Тебе,неродени

Ти,който си създал земята и небето

Ти,който си създал нощта и деня

Ти си Ра-Хоор-Хют,Аз,придобил съвършенство

какъвто никой човек не е познал никога.

Ти си Я-Бес,Истината в Материята.

Ти си Я-Апофраз,Истината в Движението.

Ти отличаваш праведните от неправедните.

Ти си създал семената и плодовете.

Ти си създал Жената и Мъжа.

Ти си създал хората да се обичат едни други и да се мразят едни други!

МОТО:

Аз съм Твоя пророк,на когото предаваш твоите тайни,

Церемониите на Хем.Чуй ме,защото Аз съм Ангелът Ну,

Ангелът Хад,ангелът Ра-Хур-Ху.Те са твоите истински имена

предадени през вековете от пророците на Хем

(направете движение от ляво на дясно,като се обърнете

с лице на изток)

ВЪЗДУХ

Начертайте активната пентаграма на Духа.

spirit_pent_inv_active

Вибрирайте Името EHIEH.

Направете Знака за разкъсване на Воала(крачка

напред,ръце напред,след това ги отдръпвате в противо

положни посоки,все едно отдръпвате завеса).

sign_veil1

sign_veil2

Начертайте пентаграмата за призоваване на Въздуха и

вибрирайте името IHVH:

air_pent_inv

Направете знака на Шу.Застанете прави,погледнете нагоре,

ръце над главата,дланите гледат нагоре,върховете на пръсти

те едни срещу други.Двата лакътя „гледат“ леко настрани,все

едно държите поднос.

sign-of-air

Кажете:

Чуй ме:

АР ТИАО РАЙБЕТ,А ТЕЛЕ-БЕР СЕТ,А БЕЛАТА АБЕУ ЕБЕУ

ФИ ТЕТА СОЕ ИБ ТИАО.

Чуй ме и накарай духовете да ми бъдат подвластни,така че

всеки дух в небесната твърд и етера,на земята и под водата,

в сушата и във водата,във вихрите и бушуващия огън и всяко

заклинание и бич божи да ми се подчинят.

(движение с ръце от ляво на дясно,обърнете се на Юг).

ОГЪН

spirit_pent_inv_active

Начертайте Активната пентаграма на Духа.Вибрирайте ЕХИЕХ.

Направете знака за разкъсване на Воала.Начертайте пентаграмата на Огъня.Вибрирайте името ЕЛОХИМ

fire_pent_inv

 

Направете Знака на Тум Еш Нит(застанете мирно,поставете

ръце върху третото око,така че дланите да „гледат“ навън

пръстите докосват челото ви;ръцете са разположени върху

челото под ъгъл,все едно образуват „колибка“).

sign-of-fire

Кажете:

Призовавам Те,ужасни и невидими Боже,Ти,който обитаваш

празнотата на Духа

Вибрирайте:

АР-О-ГО-ГО-РУ-АБРАО-СО-ТУ-МУДОРИО-ФАЛАРТАО-УУ-ЕПЕ

Ти неродени,

Чуй ме и накарай духовете да ми бъдат подвластни,така че

всеки дух в небесната твърд и етера,на земята и под водата,

в сушата и във водата,във вихрите и бушуващия огън и всяко

заклинание и бич божи да ми се подчинят

(Движение с ръце,обратно на часовниковата стрелка,обърнете

се на Запад)

ВОДА

spirit_pent_inv_passive

Начертайте пасивната пентаграма на Духа.Вибрирайте АГЛА

Направете Знака за Разкъсване на Булото.Начертайте призоваващата Пентаграма на Водата.

water_pent_inv

Направете знака на АУРАМОТ(застанете прави,краката прибрани един до друг,ръце на кръста).

auramot

Кажете:

Призовавам те

KU-ABRA-IAF-MRIODOM-BABALON-BAL-BIN-ABAFT-ASAT-

ON-AI-APHEN-PHOTET-ABRAXAS-AIDOU-ISHURE

Чуй ме и накарай духовете да ми бъдат подвластни,така че

всеки дух в небесната твърд и етера,на земята и под водата,

в сушата и във водата,във вихрите и бушуващия огън и всяко

заклинание и бич божи да ми се подчинят.

Обърнете се на Север.

ЗЕМЯ

spirit_pent_inv_passive

Начертайте пасивната пентаграма на Духа.

Вибрирайте АГЛА

sign_veil1

sign_veil2

Направете Знака за Разкъсване на Булото.Начертайте призова

ващата Пентаграма на Земята:

earth_pent_inv

Вибрирайте :АДОНАЙ

  sign-of-seth

Направете Знака на Сет(застанете мирно,вдигнете дясната

ръка нагоре,лакътя леко свит).Кажете:

Призовавам те:

МА БАРРАИО ИОЕЛ КОТА АТОР Е-БААЛ-О-ОБРАОТ

Чуй ме и накарай духовете да ми бъдат подвластни,така че

всеки дух в небесната твърд и етера,на земята и под водата,

в сушата и във водата,във вихрите и бушуващия огън и всяко

заклинание и бич божи да ми се подчинят

Застанете в Центъра

Начертайте Активната Пентаграма на Духа над главата ви.

Вибрирайте ЕХИЕХ.

Направете знака за Разкъсване на Булото.Начертайте символа

за съединяване на Слънцето и Луната:

220

(в центъра вместо 220 изпишете 666).Направете Знаците LVX.

lvx

Кажете:

ЧУЙ МЕ

АОТ АБАОТ БАС АУМГН ИСААК САБАОТ

Легнете на пода по очи или на Олтара в знак на преклонение.

Кажете:

Това е Господарят на Боговете.

Това е Господарят на Вселената.

Това е Онзи,от Когото се боят Ветровете.

Онзи,Който сам е създал словото и е господар на всички неща.

Цар,Управник и Помощник.

Чуй ме и накарай духовете да ми бъдат подвластни,така че

всеки дух в небесната твърд и етера,на земята и под водата,

в сушата и във водата,във вихрите и бушуващия огън и всяко

заклинание и бич божи да ми се подчинят

spirit_pent_inv_passive

Начертайте на пода(докато все още коленичите) пасивната

пентаграма на Духа,вибрирайте АГЛА,направете знака

за разкъсване на Булото,Знака на Съюза на Слънцето и Луната и накрая LVX.

Кажете:

ПРИЗОВАВАМ ТЕ:

IEOU PUR IOU PUR IAОТ IAEO IOOU(като И-Ю-Ю) ABRASAX

SABRIAM OO FF AD-ON-A-I EDE EDU ANGELOS TON TEON

ANLALA LAI GAIA AEPE DIATHARNA THORON

Чуй ме и накарай духовете да ми бъдат подвластни,така че

всеки дух в небесната твърд и етера,на земята и под водата,

в сушата и във водата,във вихрите и бушуващия огън и всяко

заклинание и бич божи да ми се подчинят

Изправете се.Кажете

Аз съм Той,Неродения Дух с очи на нозете.

Силен и безсмъртен Огън.

Аз съм Той,Истината.

Аз съм Той,Който мрази да се върши зло във света.

Аз съм Той,Мълнията и Гръмотевицата.

Аз съм Той,от когото се излива дъжда на живота върху земята.

Аз съм Той,чиято уста вечно бълва пламъци.

Аз съм Той,който създава Светлината и се проявява във нея.

Аз съм Той,красотата на световете.

„Сърце,опасано със Змия“ е Името ми.

Ела и ме следвай!Накарай духовете да ми бъдат подвластни,

така че всеки дух в небесната твърд и етера,на земята и под

водата,в сушата и във водата,във вихрите и бушуващия огън

и всяко заклинание и бич божи да ми се подчинят

(направете магическата работа,която сте планували).

Кажете:

(щом приключите)

IAO SABAO.ТОВА СА ДУМИТЕ!