phoenix1

Меса на Феникса

МЕСА НА ФЕНИКСА

phoenix

от Aleister Crowley

Issued by the Order of the Thelemic Golden Dawn (Novus Ordo Aurora Aurea)

Notes by David Cherubim (Frater Superior Chief)

(Бележка: Тази меса се изпълнява по залез.Преди началото,Магът трябва да пречисти себе си и своя храм.След което да изпълни Звездния Рубин или МППР)

Магът стои пред олтара,гърдите му са голи,на олтара се поставят съд за Изгаряния,Звънче,Кадилница и два

Кейка на Светлината(смесват се масло на Абрамелин,брашно,мед,утайка от вино и кръв- собствената или от …“който и да е звяр“-без да е нужно жертвоприношение,може от заклано животно или месарница).

(Съдът за изгаряния принадлежи на елемента Земя.Звънеца е за слуха и елемента му е Дух.Кадилницата принадлежи на елемента Огън и е за зрението.За вкуса са двата Кейка на Светлината и елементите им са Въздух и Вода)

sign_enterer

Със Знака на Влизащият,Магът отива на Запад покрай олтара и извиква:

Привет Ра,ти,който пътуваш в сво-ята лодка във Пещерите на Мрака!

sign_silence

Прави Знака на Мълчванието,взима Звънеца и Огъня в ръцете си:

(Бележка:Гонга/Звънеца е в лявата ръка,в дясната е Кадилницата)

На Изток от Олтара виж ме да стоя Със светлината и музиката в ръката ми!

Той удря звънеца в този порядък: 333-55555-333 и поставя Огъня в Кадилницата.

Удрям звънеца:Запалвам Пламъка;Аз изричам твоето тайнствено Име: ABRAHADABRA

Той удря пак Гонга: 333-55555-333.

Сега аз започвам молитва:Ти,Дете,Свято е Името Ти и неопетнено.!Твоето царство дойде.Твоята воля е изпълнена.Това е Хляба.Това е Кръвта.Пренеси ме през средата на нощта към Слънцето.Спаси ме от Злото и от Доброто.ЗАщото Твоята единствена корона и всички други Десет дори сега ще са мои.АМИН.

Поставя първия Кейк във Огъня на Кадилницата.

Аз изгарям Благовонния кейк,нека това бъде почитта към Твоето име.

(рецептата за Кейковете на Светлината ги има също в Книга на Закона,глава Трета,стр.37-38ма ) след което удря гонга пак по познатия начин: 333-55555-333.

Със парче изгорял Кейк на Светлината прави над гърдите си съответния знак(символично!!ненаранявайки гръдта).Това е Знакът на Звяра или съюза на Слънцето и Луната.Иначе могат да се използват и други символи-като например Знакът на Розата и Кръста,Crux Ansata, Знакът на Венера или Магическа Хекзаграма.

hexagram-thelemix

crux-ansata

Погледни моята кървяща гръд,гравирана със свещения знак!

След това поставя втория Кейк върху гърдите си,там където е Знакът.

Аз спирам кръвта;нафората я поглтща и Висшия Жрец призовава!

Той изяжда втория Кейк.

Този хляб аз изяждам.Тази Клетва аз полагам,аз възпламенявам себе си с молитва.Няма милост,няма и вина.Това е Закона;ПРАВИ КАКВОТО ТИ Е ВОЛЯ!“

Той удря Гонга по следната схема 333-55555-333 и изкрещява:

ABRAHADABRA Аз влязох със чувство на беда,сега излизам със чувство на веселие и благодаря.,за да продължа да удовлетворявам себе си на земята всред легионите на Живите.

Той продължава:

ПОЧИТ КЪМ РА -ХОР-ХЮИТ

(От Книга на Закона,Глава Трета,стих 37-38