star_ruby

Ритуал на Звездния Рубин

РИТУАЛ НА ЗВЕЗДНИЯ РУБИН

star_ruby

1.ЗАСТАНИ НА ИЗТОК И ИЗКРЕЩИ:

APO PANTOS CACODAIMONOS

2.ПОСОЧИ ЧЕЛОТО СИ И КАЖИ:

SOI(чете се СИИ)

3.ПОСОЧИ ГЪРЛОТО СИ И КАЖИ:

AIWASS

(чете се Айваз) – или ако знаете името на Вашия Свещен Гений или Ангел Пазител, кажете него!

4.ПОСОЧИ ПОЛОВИТЕ СИ ОРГАНИ И КАЖИ:

O PHALLE

5.ПОСОЧИ ДЯСНОТО СИ РАМО И КАЖИ:

ISHIRUS(ИСХИРУС)

6.ПОСОЧИ ЛЯВОТО РАМО И КАЖИ:

EUHARISTOS(ЕВХАРИСТОС)

7.СЪБЕРИ ДЛАНИТЕ ПРЕД ГЪРДИТЕ,КАТО ЗА МОЛИТВА И КАЖИ:

IAO

sign_enterer

inverted-red-pentagram

8.ЗАСТАНИ НА ИЗТОК,ВИЗУАЛИЗИРАЙ ОБЪРНАТА ЧЕРВЕНА

ПЕНТАГРАМА ПРЕД ЧЕЛОТО СИ,ЗАСТАНИ В ПОЗИЦИЯТА НА

ХОР И ИЗКРЕЩИ

TERION

Над главата ще се образува една енергийна структура,която

вибрира в червеният ауричен спектър.Точно това е „Звездния

рубин“.Приведи се леко напред и „изстреляй“ пентаграмата

в съответната посока,като виждаш как се разширява.

silence0

9.НАПРАВИ ЗНАКА НА МЪЛЧАНИЕТО(леко тропваш с лявото

стъпало и посочваш с двата пръста на лявата ръка устните си

все едно казваш на някой да мълчи).Знакът е известен още като

знак на  ХОР-ПАР-КРАТ.

НАПРАВИ СЪЩОТО НА СЕВЕР,но кажи(с нормален глас):

NUIT

(или просто Нут)

НАПРАВИ ЗНАКА НА МЪЛЧАНИЕТО

silence0

10.СЛЕД ТОВА НА ЗАПАД(мърморейки):

BABALON

НАПРАВИ ЗНАКА НА МЪЛЧАНИЕТО

silence0

11.И НАКРАЯ НА ЮГ(с шепот)

HADIT

НАПРАВИ ЗНАКА НА МЪЛЧАНИЕТО

silence0

12.НАПРАВИ ЗНАЦИТЕ NOX.ТЕ СА:

screen-shot-2014-06-30-at-17-34-20

„PUELLA“(Момиче).Дланите са свити в юмрук,лявата длан

сочи половите органи,дясната гърдите(това се нарича

Venus de Medici),гърбът е леко при веден.

„PUER“(Момче).Лявата ръка отново е свита в юмрук,показа

леца е изправен и сочи надясно,юмрука опира у половите

органи.Дясната ръка е изпъната напред,свита в юмрук и

палеца сочи напред в позиция,известна като Manu In Fico.

Гърбът е изправен и главата също.

„VIR“ (Мъж).Краката и глезените са изпънати встрани,подобно

на буквата П.Ръцете са изпънати нагоре и сочат с двата пръста

нагоре и напред.Позицията напомня на рогат звяр(ПАН).

„MULLER“(жена).Краката са в същата позиция,само че ръце

те оформят чаша,Граал или полулуние.

13.КАЖИ:

ИО ПАН

14. КАЖИ:

PRO MOU IUNGES,

OPISO MOU TELETARChAI,

EPI DEXIA SYNOChEIS,

EPARISTERA DAIMONES.

FLEGEI GAR PERI MOU O ASTHR TON PENTE,

KAI EN THI STHLHI O ASTHR TON HEX ESTHKE.

ПОВТОРИ СТЪПКИ 2-7