estela-da-revelacao

Телемитска Теология

Накратко за Телемитската Теология

estela-da-revelacao

Следващите редове касаят Телемитската теология, базирайки се основно на написаното от Алистър Кроули. Тези бележки не са предназначени като интерпретация или коментар към Книгата на Закона, както и не бива да се взимат като определящи Телемитския път.

Теологията на Телема определя цялото проявено съществуване като резултат от взаимодействието на два космически принципа: безкрайно разширяващият се и всеобхващащ континуум време-пространство и атомисткият принцип, индивидуално изразен като Живот и Мъдрост. Играта на тези два принципа дава израза на трети такъв, този на Съзнанието, който управлява съществуването. В Книга на Закона, свещените принципи са персонифицирани като троицата древноегипетски Божества: Нут(богинята на безкрайното пространство), Хадит(крилатата змия от светлина) и Ра-Хор-Хют(соларният ястребоглав господар на космоса).

Телемитската теологична система използва божества от различните култури и религии като персонификации на специфични божествени, архетипни и космически сили. Телемитската доктрина смята, че различните религии на човечеството са базирани на универсални истини и изучаването на сравнителна религия е важна дисциплина всред Телемитите.

С уважение към концепциите на индивидуалната душа, Телема следва традиционния Херметицизъм, доктрина, според която всеки човек притежава душа или „Тяло от Светлина”, което е обвито в „слоеве” или „обвивки”най-голямата от които е физическото тяло. Всеки индивид е също смятан да има своя личен Аугоидеус или Свещен Ангел Хранител, който е всъщност неговия Аз, …”постигнал съвършенство, което никой човек не е познал никога”. Телема уважава концепцията за живота след смъртта, животът сам по себе си е континуум, където смъртта е едина интегрална част от този континуум. Смъртния човек умира, за да може животът да бъде продължен. Аугоидеуса, обаче е безсмъртен и не е подвластен на смъртта.

Подобно на Будизма, телемитската концепция за Тялото от Светлина е обект на метемпсихоза или прераждане след смъртта на физическото тяло. Тялото от светлина се смята за еволюиращо в мъдростта, съзнанието и духовната сила именно чрез циклите на прераждането за тези индивиди, които са се посветили на духовен напредък и то до степен, че неговата съдба след смъртта ще бъде безусловно определяно от Истинската му воля.

Телема въплъщава идеята за цикличната еволюция на културното колективно съзнание, както и на индивидуалното такова. Историята се състои от серии от Еони(а според Карл Юнг еонът е период от историята, при когото колективното съзнание на даден ентос, нация или дори целия свят се намира „под знака” на определен архетип), всяка от които има определена концепция за божественост или „формула” за спасение и напредък. Сегашния Еон е Еонът на Хор. Отминалия вече еон е Еонът на Озирис, а преди него е бил Еонът на Изида. Неолитния Еон на Изида е смятан за доминиран от Майчинската идея за божественовт, а неговата формула е включвала почит към Майката Земя в замяна на това, че е предлагала храна и подслон. Класическият средновековен Еон е бил този на Озирис, той е бил бащинския приндцип и неговата формула е била саможертвата и подчинението на Бога-Баща. Но модерният Еон на Хор е доминиран от Принципа на Детето, суверения индивидуал и неговата формула е израстването, в осъзнатост, любов и самореализация.

Според Телемитската доктрина, изразяването на Свещения Закон в Еона на Хор е „Прави кавото ти е Воля”. Този Закон на Телема, както е наричан небива да се разбира като разршеение да задоволиш всяка прищявка, а по-скоро божествено задължение да откриеш Истинската си Воля и Истинския смисъл на твоя живот и да го осъществиш, като в същото време оставяш и другите да вървят по техните пътища. Приемането на Закона на Телема е което ни дефинира като Телемити; а също така и откриването и осъществяването на Истинската Воля е основната грижа на всички телемити. Постигането на „Познанието и Разговора със Свещеният Ангел Хранител” е смятано за интегрална част на този процес. Методите и практиките за постигането му са много и варират; но те са групирани под генерализирания термин „Магия”.

Важно е да се знае, че не всеки Телемит използва всички практики, има значително място за индивидуални практики, като индивидът избира тези, които той желае(има и телемити, които избират да не се занимават с магия въобще, други смятат, че освен йога и магия има и други начини да се постигне Великото дело). Някои от тях са същите като тези от религиозното минало(като молитва, медитация, изучаване на религиозни текстове, както телемитски, така и други), магически напеви, работа със символи, ритуали за посвещения, упражнения от всякакъв вид, самодисциплина и други. Други са същите, които се смятат за „окултни”, като астрология, гадание, нумерология, йога, тантрична алхимия, „общуване” с „ангели” и „духове” се избират от някои Телемити като потенциално ефективни за придобиване на духовни прозрения за собствената природа и мястото на всеки един във Вселената и те са част от хармоничната работа по собственото развитие.

Телема смята, че всяко действие, което не е насочено към откриване и осъществяването на Истинската Воля за „черна магия”. Това включва и действия, насочени срещу законното право на други индиивиди да открият Истинската си Воля. Според Телемитската доктрина, така създадената дисхармония води до компенсаторен, уравновесяващ отговор от страна на Вселената- доктрина, близка до Източната концепция за Кармата. Телема няма директен паралел към Юдео-Християнската концепция за Дявол и Сатана, обаче има една псевдо-персонификация на духа на объркването, разпръскването, илюзията и егоистичното невежество под името „Хоронзон”.

Theology

Следващите редове касаят Телемитската теология, базирайки се основно на написаното от Алистър Кроули. Тези бележки не са предназначени като интерпретация или коментар към Книгата на Закона, както и не бива да се взимат като определящи Телемитския път.

Теологията на Телема определя цялото проявено съществуване като резултат от взаимодействието на два космически принципа: безкрайно разширяващият се и всеобхващащ континуум време-пространство и атомисткият принцип, индивидуално изразен като Живот и Мъдрост. Играта на тези два принципа дава израза на трети такъв, този на Съзнанието, който управлява съществуването. В Книга на Закона, свещените принципи са персонифицирани като троицата древноегипетски Божества: Нут(богинята на безкрайното пространство), Хадит(крилатата змия от светлина) и Ра-Хор-Хют(соларният ястребоглав господар на космоса).

Телемитската теологична система използва божества от различните култури и религии като персонификации на специфични божествени, архетипни и космически сили. Телемитската доктрина смята, че различните религии на човечеството са базирани на универсални истини и изучаването на сравнителна религия е важна дисциплина всред Телемитите.

С уважение към концепциите на индивидуалната душа, Телема следва традиционния Херметицизъм, доктрина, според която всеки човек притежава душа или „Тяло от Светлина”, което е обвито в „слоеве” или „обвивки”най-голямата от които е физическото тяло. Всеки индивид е също смятан да има своя личен Аугоидеус или Свещен Ангел Хранител, който е всъщност неговия Аз, …”постигнал съвършенство, което никой човек не е познал никога”. Телема уважава концепцията за живота след смъртта, животът сам по себе си е континуум, където смъртта е едина интегрална част от този континуум. Смъртния човек умира, за да може животът да бъде продължен. Аугоидеуса, обаче е безсмъртен и не е подвластен на смъртта.

Подобно на Будизма, телемитската концепция за Тялото от Светлина е обект на метемпсихоза или прераждане след смъртта на физическото тяло. Тялото от светлина се смята за еволюиращо в мъдростта, съзнанието и духовната сила именно чрез циклите на прераждането за тези индивиди, които са се посветили на духовен напредък и то до степен, че неговата съдба след смъртта ще бъде безусловно определяно от Истинската му воля.

Телема въплъщава идеята за цикличната еволюция на културното колективно съзнание, както и на индивидуалното такова. Историята се състои от серии от Еони(а според Карл Юнг еонът е период от историята, при когото колективното съзнание на даден ентос, нация или дори целия свят се намира „под знака” на определен архетип), всяка от които има определена концепция за божественост или „формула” за спасение и напредък. Сегашния Еон е Еонът на Хор. Отминалия вече еон е Еонът на Озирис, а преди него е бил Еонът на Изида. Неолитния Еон на Изида е смятан за доминиран от Майчинската идея за божественовт, а неговата формула е включвала почит към Майката Земя в замяна на това, че е предлагала храна и подслон. Класическият средновековен Еон е бил този на Озирис, той е бил бащинския приндцип и неговата формула е била саможертвата и подчинението на Бога-Баща. Но модерният Еон на Хор е доминиран от Принципа на Детето, суверения индивидуал и неговата формула е израстването, в осъзнатост, любов и самореализация.

Според Телемитската доктрина, изразяването на Свещения Закон в Еона на Хор е „Прави кавото ти е Воля”. Този Закон на Телема, както е наричан небива да се разбира като разршеение да задоволиш всяка прищявка, а по-скоро божествено задължение да откриеш Истинската си Воля и Истинския смисъл на твоя живот и да го осъществиш, като в същото време оставяш и другите да вървят по техните пътища. Приемането на Закона на Телема е което ни дефинира като Телемити; а също така и откриването и осъществяването на Истинската Воля е основната грижа на всички телемити. Постигането на „Познанието и Разговора със Свещеният Ангел Хранител” е смятано за интегрална част на този процес. Методите и практиките за постигането му са много и варират; но те са групирани под генерализирания термин „Магия”.

Важно е да се знае, че не всеки Телемит използва всички практики, има значително място за индивидуални практики, като индивидът избира тези, които той желае(има и телемити, които избират да не се занимават с магия въобще, други смятат, че освен йога и магия има и други начини да се постигне Великото дело). Някои от тях са същите като тези от религиозното минало(като молитва, медитация, изучаване на религиозни текстове, както телемитски, така и други), магически напеви, работа със символи, ритуали за посвещения, упражнения от всякакъв вид, самодисциплина и други. Други са същите, които се смятат за „окултни”, като астрология, гадание, нумерология, йога, тантрична алхимия, „общуване” с „ангели” и „духове” се избират от някои Телемити като потенциално ефективни за придобиване на духовни прозрения за собствената природа и мястото на всеки един във Вселената и те са част от хармоничната работа по собственото развитие.

Телема смята, че всяко действие, което не е насочено към откриване и осъществяването на Истинската Воля за „черна магия”. Това включва и действия, насочени срещу законното право на други индиивиди да открият Истинската си Воля. Според Телемитската доктрина, така създадената дисхармония води до компенсаторен, уравновесяващ отговор от страна на Вселената- доктрина, близка до Източната концепция за Кармата. Телема няма директен паралел към Юдео-Християнската концепция за Дявол и Сатана, обаче има една псевдо-персонификация на духа на объркването, разпръскването, илюзията и егоистичното невежество под името „Хоронзон”.