Телемитският Дълг

ТЕЛЕМИТСКИЯТ ДЪЛГ

Списък на основните правила, които трябва да се следват от тези, които приемат Закона на Телема:

От Алистър Кроули

“Прави каквото ти е Воля, да бъде целия Закон.” AL I:40
“Няма друг закон отвъд Прави каквото ти е Воля.” AL III:60
“[…] ти нямаш друго право освен да изпълняваш Волята си. Прави така и никой не ще каже „не”.Защото чистата воля, непокварена от причина, освободена от страст за резултат е във всяко отношение съвършена .” AL I:42-44
“Любов е Закона, Любов по своя Воля.” AL I:57
“Всеки мъж и всяка жена са една звезда.” AL I:3

A. ТВОЯ ДЪЛГ КЪМ СЕБЕ СИ

1. Направи себе си център на своята Вселена:

“Аз съм пламъка, що гори във сърцето на човека и на всяка звезда в ядрото.” AL II:6

2. Изследвай Природата си и Силите скрити в твоята същност.
Това включва всичко, което е, което мжое да бъде, за теб самия; трябва да приемеш всичко такова, каквото е, като твой Истински Аз. Това откриване се случва в процеса на Инициацията(пътуването навътре) и се случва непрестанно. То не бива да се възприема като статично, а като динамично или иначе казано, не като съществително, а глагол.

3. Развий по хармоничен начин всяка способност, която имаш .
“Мъдростта казва: бъди силен!” AL II:70
“Но превъзхождай, превъзхождай!” AL II:71
              „Бъди силен, о, Човеко! Наслаждавай се на всички   
               неща чувствени и възвишени; не се страхувай, че
               Бог някой си ще те отрече заради това.” AL II:22

4. Съзерцавай и размишлявай собствената си природа.
Смятай всеки елемент отделен сам за себе си и в съотношение с цялото за да намериш истинската цел на твоето съществуване.

5. Намери формулата на тази цел или „Истинска Воля” във един израз, колкото може по-прост. Опитай се да разбереш ясно как да манипулираш духовните сили(в магията), които ти контролираш за да получиш най-добри резултати, като определиш тяхното отношение към Вселенското цяло, както и тези, над които все още нямаш контрол.

6. Разшири властта на съзнанието си и неговия контрол към всички сили, които са външни и чужди на него, до най-висока степен. Прави това чрез все по-силно и умело прилагане на твоите способности, каквито са финното, чисто, пълно и по-точно възприемане, правилното разбиране и по-мъдрото овладяване на външната Вселена .

7. Никога не позволявай на мислите или волята на друго създание да се интерферира с твоите
Бъди непрестанно бдителен и бъди готов да се съпротивляваш със несъкрушим плам и сила на всеки опит на други създания да ти влияят по начин, освен допринасяйки с нови преживявания, които разширяват твоята Вселена или пък да достигнеш по-високо разбиране на Истината.

8. Не подтискай и не ограничавай някой от инстинктите, които са част от Истинската ти Природа, но подчини всички тях именно на нея.

“Бъдете гиздави тогава…” AL I:51
„Думата за Грях е Ограничение. О човеко! Не отказвай на жена си, ако тя желае! О любовнико, щом искаш си иди. Няма връзка, която може да обедини разделените, но любов: всичко друго е проклятие. Прокълнато! Прокълнато да бъде във всички еони!Ад.” AL I:41

“ И така, всичко на всичко: ти нямаш друго право освен да изпълняваш Волята си. Прави така и никой не ще каже не. Защото чистата воля, непокварена от причина, освободена от страст за резултат е във всяко отношение съвършена. ” AL I:42-44

“Вие ще съберете блага и ще натрупате изобилие от жени и сладости; вие ще носите скъпи накити; ще превъзхождате народите по земята по великолеие и гордост, но винаги с любов към мен и така ще дойдете в радостта ми.” AL I:61

“Запомнете всички , че съществуването е чиста радост; че всички скърби са просто сенки; те идват и си отиват, но тя е която остава.” AL II:9

“Но вие, избранници мои, вдигнете се и събудете се. Нека ритуалите бъдат изпълнени с радост и красота! Празник за Огъня и празник за водата; празник за живота и по-голям празник на смъртта! Празник всеки ден в сърцата си в моята радост! Празник всяка нощ във Ну изпълнен с най-висшето удовлетворение. Хей! Празнувай! Възрадвай се! Няма скръб оттатък. Има разтваряне и вечен екстаз в целувките на Ну.” AL II:34-36…41-44

“Сега възрадвай се! Сега ела в нашето великолепие и възвишеност! Ела в нашия страстен мир и напиши сладки думи за Кралете!” AL II:64

„Бъди изпълнен с радостното вълнение от живота и смъртта!Ах! Сладка ще е твоята смърт, който я види, ще бъде доволен! Твоята смърт ще бъде печат за нашата дълговечна любов! Ела! Вдигни твоето сърце и възрадвай се!” AL II:66

“Живее ли Бог във псе? Не! Но най-висшите са от нас. Те ще се възрадват, нашите избранници: който скърби не е от нас. Красота и сила, звънлив смях и сладка замечтаност, сила и огън, те от нас са .” AL II:19-20

Б. ТВОЯ ДЪЛГ КЪМ ДРУГИТЕ ИНДИВИДИ-МЪЖЕ И ЖЕНИ

1. Създай единство със всяка друга форма на съзнание
Това означава да се освободим от усещането за откъснатост от Цялото и да се създаде нова форма на общуване със Вселената.

“Любов е Закона, Любов по своя Воля.” AL I:57
“Елате дечица под звездите и вземете своя дял от любовта !” AL I:12

2. “Като братя се бийте!” AL III:59
“Ако някой е Цар, ти не можеш да го нараниш.” AL II:59

Понякога възникват остри диспути на базата на различия между две гледни точки. Битката стимулира мъжествената и креативната енергия. Подобно на любовта която е една форма на издигане на съзнанието, битката може да доведе до същото и така да се надскочи рационалната сивота.

3. Въздържай се от интерференция с нечия чужда воля.

“Внимавайте някой да не насили цар срещу цар!” AL II:24

Любовта и войната в предишните предписания напомнят по природа на спортове, където уважаваш и учиш от своя опонент, но никога не се опитваш да манипулираш волята му. Да търсиш господство над него е като да търсиш неговото деформиране и унищожение, което означава да унищожиш една важна част от Вселената и себе си.

4. Търси, ако такава е волята ти, да просветляваш другите, ако те имат нужда от това.Това може да бъде направено винаги със безусловно уважение и спортсменско отношение, когато другият се намира в състояние на тревога и не успява да бъде наясно със себе си, поради което се нуждае от помощ.
Тази негова беда може и да е предупреждение за нещо и да действа в негов интерес. Намеса също се изисква когато някой поради невежество започва да се меси в чужда воля. Когато някой се намесва в чуждите дела, той оставя своята цитадела неопазена и резултатът може да бъде често загуба на властта над самия себе си.

5. Почитай всичко!

“Всеки мъж и всяка жена са една Звезда.” AL I:3
“Милост нека няма: проклети да са що жалеят!” AL III:18

„Ние нямаме нищо общо с изпадналите и негодните: нека мрат в тяхната мизерия. Защото те нищо не усещат. Състраданието е порока на кралете: смачкай окаяните и слабите: това е закона на силните.Това е закона и радостта на света. Не мисли кралю за тази лъжа:че ти трябва да умреш. Наистина, ти не ще умреш, а ще живееш. Нека бъде разбрано: ако тялото на Краля се разтвори той ще остане в чист екстаз завинаги. Нуит! Хадит!РА-Хор-Хюит! Слънце, Сила и Взор и Светлина; нека тези бъдат служители на Звездата и Змията.” AL II:21

Всяко едно създание е такова, каквото си и ти, истински център на безкрайната Вселена, всяко със своята уникалност. Онази универсалност, която ни е дадена от Природата е истина в много отношения и все пак си остава абстракция. Ето защо, Вселената за един ще е напълно различна от Вселената на друг човек и по този начин тя е непознаваема, но все пак двете вселени са свързани чрез специфичен обмен на енергия. Ето защо, общувайки с другите мъже и жени се отнасяй с абсолютен респект; сравнявай твоите наблюдения със подобни оценки, направени от тях самите; разбери какво разбират те под провал и успех, придобий за себе си мъдрост и умения да се справяш сам със собствените си проблеми.
Жалост, съжаление и подобни емоции са фундаментална обида към Божествената същност на човека към когото те са отправени и следователно те са същото и за теб. Мъката на другия може да бъде облекчена но винаги с позитивни и благородни идеи и чрез проявяване на съвършенството на Вселената. Всяко зло произлиза от съжалението, от този невеж и страхлив порок; както и светотатство срещу Истината.

“Нека Вашата почит бъде отправена към Мен! Към мен ще дойдете чрез изпитание, що е блаженство .” AL III:62

В. ТВОЯ ДЪЛГ КЪМ ЧОВЕЧЕСТВОТО

1. Установи Закона на Телема като основа на всяко действие.
Благоденствието на човечеството е толкова необходимо, колкото и твоето собствено и на този принцип се осъществява интелигентното и мъдро прилагане на Закона на Телема. Ти, както и всеки друг индивид следва да приеме искрено Закона и да ръководи себе си в съответствие с него.

Ти може да считаш осъществяването на Закона на Телема като есенциален елемент на твоята Истинска Воля, понеже той се състои именно във безусловното осъществяване на тази Воля, необезпокоявана на чужди намеси.

Правителствата твърде често показват отчайваща глупост, но хората, които участват в тях, могат да бъдат просветлени, както и тези, чиито съдби те контролират. Ето защо е от значение всички досегашни статути да се преразгледат в светлината на Закона на Телема. Това е Закон на Свободата и законодателната власт следва да осигури свобода на всеки индивид в държавата избягвайки презумцията, че вссеки един позитивен идеал следва да бъде свободно придобит и безусловно даден.

“Думата за Грях е Ограничаване.” AL I:41

Основата на престъпленията се състои именно в грубото ограничаване на свободата на индивида. Например убиецът ограничава своето право да живее; крадецът на неговото право да се наслаждава на плодовете на своя труд. Дълг е да предотвратяваме престъпленията като   изолираме престъпника и го репресираме; а това може да стане, като обучаваме престъпниците, че подобни действия са против тяхната Истинска Воля(което може да стане като му вземем насила това, което той би искал да вземе от другите и взимайки на крадеца това, което той би искал да вземе от другите и така да го накараме да изживее тия състояния на непрестанна тревожност за своята собственост. Който нарушава нечие право, декларира магически че то не съществува и по този начин то спира да съществува за него самия.

Престъплението е директно духовно нарушение на Закона на Телема и не бива да се толерира в общността. Тези, които притежават инстинктът, следва да се отделят в местност, където да изградят собствена държава, да разберат собствените си необходимости. Престъпността следва да се изкорени. Когато изчезнат всички измислени ограничения, когато най-голямата свобода се гласува на индивида, той ще се научи да уважава своите естествени права. И тогава престъпността ще изчезне от самосебе си.

Администрацията на Закона следва да се опрости чрез трениране на хората на правилност на действията и благоразумие. Нейната воля трябва да е такава, че да изпълнява тая функция в общността, като съблюдава за възникване на проблеми свързани със Закона и да отсъжда наказания, ако има някакво нарушение.

Безусловната задача е да се реинтегрира Съвестта чрез истинския научен принцип като условие за зпълнение, като наставник и защитник на хората, както и като гарант за прилагането на Закона.

Г. ТВОЯ ДЪЛГ КЪМ ВСИЧКИ ДРУГИ СЪЩЕСТВА И НЕЩА

1. Прилагане на Закона на Телема към всички проблеми, свързани със добро здравословно състояние и развитие
Нарушение е на закона на Телема да се нарушават естествените качества на някое живо същество(животно или обект) като бъде принуждавано да действа по начин различен от този, който му е присъщ(съдейки на базата на неговата структура и лична история). Например да се обучават деца да изпълняват умствени операции или да вуршат неща, за които не са пригодени е престъпление срещу природата. То е като да се изграждат къщи от изгнил материал, да се разрушават гори, да се подправя храна и т.н. ит.н. Дали нещото се намира в естествено състояние на добро здраве е безусловен критерий за спазването на Закона.

Привиден или реален конфлит на интереси винаги може да настъпи. Ето защо следва да се разрешава според мерките на Природата. Дървото може да има право на съществуване, но човекът, бидейки по-висше същество от дървото, следва да го използва за огрев или нещо друго. Но е важно да се знае какво би последвало ако унищожението на горите разруши климата или почвата; или пък ако даден животински вид бъде изтребен заради евтина храна.

Следва да се съблюдава факта, че нарушението на Закона на Телема води до кумулативни беди. Изтощаването на селскостопанската популация от големите градове води до това, че земята става неблагосклонна към селяните, а също така води до проблеми и в града. И грешките започват да разстат в геометрична прогресия докато лек почти е невъзможно да се намери и цялата структура на обществото е заплашена да рухне.

Мъдрото прилагане на Закона се базира на преживявания и наблюдение. Той работи в съзнателна хармония с Еволюцията. Експерименти в създаване, включващи вариации на съществуващи типове са законни и нужни. Тяхната стойност следва да се отсъди по фертилност, здравословнос състояние, хармония със курса на природата в посока съвършенство.