ТЕЛЕМА – НОВА РЕЛИГИЯ ИЛИ НЕ

ТЕЛЕМА – НОВА РЕЛИГИЯ ИЛИ НЕ

Автор: Вали

В настоящата статия ще разгледам един важен въпрос: дали Телема е отделна (нова) религия или не. Причината е, че в О.Т.О и телемитските среди се срещат вече и много атеисти – явление, което лично аз(при все че не съм такъв) приемам за добро. В О.Т.О се приемат хора от всички възможни вероизповедания – християни, будисти, неоезичници и т.н. В своите Изповеди, Кроули пише:

Телема не е непременно нова религия, а по-скоро нова космология, нова философия, нова етика.Тя обединява разпокъсаните открития в науката от физика до психология в нова кохерентна система. Тя е толкова обширна като обем, че е трудно да се класифицира” .

От една страна се казва „не е непременно нова религия” – което ще рече, че това как ще я възприема отделния индивид е оставено на него. И от друга страна – „нова космология”, „нова философия” и т.н. Както беше отбелязано в статията на Марсий „Основи на телемитската космология”, в Телема призоваваме богове от различни пантеони и религии. Кроули сам се е определял като „християнин(при това най-верния), като езичник и като атеист”. Това личи още повече, когато в „Магия на теория и практика” той казва, че неговата книга „цели да обедини дуализма(или дуотеизма, езичеството), монизма(монотеизма) и нихилизма(безбожието, атеизма)”. Що се касае до последното, Кроули разделя атеистите в три групи:

„1. Пълния глупак.Той е стигнал до някакво мижаво ниво от малките аркани(разбирай, придобил някакво познание), прегръща го и презира всички други, които мислят различно от него.Най-обикновен тесногръд, нетолерантен тип.

2.Отчаяният, който е търсил бога, но не е успял да го намери и смята всеки друг за точно толкова сляп, колкото е той.

3.Философския адепт, който, познавайки Бога, казва че Бог е Нулата(в кабалистичния смисъл на думата!). Той приема атеизма като философска спекулация, еднакво добра като всички останали и като такава, съдържаща най-малко заблуди и способна да вкара човечеството в грешки”.

Кроули говори и за четвърти тип атеист, „който не е атеист въобще”, а някой, който пътува през „Земята в която няма Бог” или иначе казано, Бездната преди сътворението, Великата празнота или Аин Соф Аур(в Кабалата). Втория тип атеисти е интересен – Айнщайн също е презирал крайните атеисти точно толкова, колкото и вярващите. За тях той е казал, че те са бивши роби, които са извоювали свободата си след тежка битка, но тя ги е увредила толкова, че „те не могат да чуят музиката на Сферите”. Но за нас най-важен е третия тип-философския адепт.

Ако Телема се разглежда като религия, то тя в никой случай не е религия от типа на абрахамистичните разбирания, а дори и древните езически такива- със строго фиксирани Богове(които имат характерни черти, често човешки, твърде човешки), правила за живота, вяра в живота след смъртта и строго установени практики и канони.

Кроули отбелязва във „Възраждането на магията”:

Повечето религии по света губят силата си главно заради развитието на транспортните средства и международната търговия, които водят до необходимост от по-добро образование, а образования рано или късно разбира, че всяка една религия е точно толкова добра, колкото и всички останали за нуждите на социалната дисциплина и че никоя от тях няма валидност от гледна точка на фактите, историята и философията.

Лекът за това се крие в откриването на нов път. Трябва да се намери формула, базирана на здравия разум, без дрънканиците на теологичните теории и догми, формула, която никой интелигентен човек няма да отхвърли a priori”.

Тук ясно личи разочарование от религиозното мислене и възприемане на света. Кроули е живял точно в момента, когато този процес вече е започнал, продължава и до днес. Използваната дума тук е интересна – „формула”(а не религия/догма). Ясно е, че формулата е „Прави каквото ти е Воля, да бъде целия Закон”. От една страна, Телема хем прегръща всички религии, хем ги отхвърля – т.е. в това число тя прегръща и атеизма като една възможност. Е, може би това не е атеизмът на проф. Ричард Доукинс или Кристофър Сичинс.

Все пак в Книга на Закона(по-точно Liber OZ) се казва: “няма друг бог освен човека”, както и „аз съм една тайна четворна дума срещу всички богове човешки.Проклятие за тях! Проклятие за тях! Проклятие за тях!”.

Боговете на Телема, каквито са Бабалон, Нуит, Хадит, Хор и всички останали, в контекста на атеизма ще се разглеждат като архетипи или олицетворения. Нуит ще е Вселената; Хадит-нейната основна движеща сила; Бабалон ще е природата/Земята; Хор или Кронования побежждаващ господар на Новия Еон ще е човечеството. Последният е наричан освен Хор, също така Аполон, Один, Кхефра, Йехешуа(това за „радост” на много сатанисти, които вярват, че Телема е форма на сатанизъм, а също така и на много фанатизирани християни, които твърдят същото) и с още много други имена. Великата Блудница Бабалон ще е както Изида, така и Фрея.

Означава ли също така, че Телема е форма на Ню Ейдж?Също не, въпреки приликите. Телема не насърчава лековерието, повърхностното разглеждане на нещата, липсата на критично мислене и най-вече сладникавите псевдодуховности на ню ейджърите, които се носят из вселената на захаросани розови облаци. Освен това, Ню Ейдж е твърде еклектична система(ако въобще е нещо!) за разлика от Телема.